OFICINA D'HABITATGE DE GRÀCIA

Cerquem solucions col.lectives, lluitem per un habitatge digne!

Proposta línies de treball

Pots descarregar-te la proposta de línies de treball per aquest curs o llegir el document en línies. Per descarregar-te el document clicka el següent enllaç: Proposta línies de treball habitatge


A continuació es proposen i desenvolupen un seguit de línies de treball que compleixen la funció d’objectius que es planteja l’Oficina d’Habitatge de Gràcia el proper any. Són propostes obertes que caldrà que siguin completades i prioritzades pel conjunt de participants de l’assemblea general que es realitzarà el dia 19 de novembre.

Es proposen els següents eixos de treball:

 1. MÒBBING

 2. PISOS TURÍSTICS

 3. LLOGUERS

 4. SUPORT MUTU – URGÈNCIA HABITACIONAL

 5. MODEL D’HABITATGE

Així mateix, al final del document es proposa de crear un espai d’assessorament legal permanent que afectarà de manera transversal al conjunt de línies de treball.

MÒBBING

 1. Objectius:

 • Socialitzar el missatge que el mòbbing és una problemàtica quotidiana al Disitricte de Gràcia i que sovint es pateix en silenci i solitud.

 • Vincular la problemàtica del mòbbing al sistema social i econòmic, concretament al desenvolupament de la indústria turística i les polítiques d’habitatge.

 • Generar un espai de suport mutu en el que les persones que pateixen mòbbing puguin organitzar-se i afrontar col·lectivament el problema.

 • Oferir un assessorament legal, sempre vinculat a la batalla política i col·lectiva, en relació al mòbbing.

 1. Desenvolupament

El desenvolupament d’aquestes apostes es realitzarà en dues fases:

 • Fase 1 (segon i tercer trimestre):

 • Agitació i propaganda: Cartells, vídeo, octavetes amb l’objectiu de difondre el missatge que l mòbbing és una problemàtica quotidiana al Disitricte de Gràcia i que sovint es pateix en silenci i solitud. Possibilitat de treballar el mòbbing que puguin patir també els comerços de barri.

 • Espai d’assessorament i resposta col·lectiva: Espai des del que qual la persona que pateix mòbbing pugui empoderar-se, tot participant d’un assessorament col·lectiu i construint una resposta col·lectiva adaptada a les necessitats de cadascú. /Possibilitat de desenvolupar-lo un cop al mes o cada dos mesos/

 • Fase 2 (quart trimestre i curs vinent)

 • Agitació i propaganda: Difusió amb l’objectiu de vincular la problemàtica del mòbbing al sistema social i econòmic, concretament al desenvolupament de la indústria turística i les polítiques d’habitatge.

 • Espai de resposta col·lectiva: Desenvolupar des de l’espai de resposta col·lectiva crítiques al capitalisme i a les seves conseqüències en la vida de la població.

PISOS TURÍSTICS

 1. Objectius:

 • Sensibilitzar el veïnat de les conseqüències negatives dels pisos turístics, que no són exclusivament problemes de convivència.

 • Visibilitzar els pisos turístics, sobretot els que són propietat de grans empreses.

 • Tancar els ilegals i els que generen més problemes.

 • Aconseguir que no es donin més llicències, quan s’acabi la moratòria.

 1. Desenvolupament

 • Realitzar una diagnosi de les conseqüències a Gràcia: augment preu de l’habitatge, pèrdua d’habitants, nº de pisos, empreses que hi ha darrere, casos de mobbing.

 • Realitzar un protocol de denúncia de HUTS: 1er parlar amb els propietaris, 2n acompanyament de l’oficina, 3er denúncia pública per internet, 4rt denúncia a l’ajuntament.

 • Explicar el procediment per prohibir que es donin més llicències de pisos turístics a la finca.

 • Investigar immobiliàries i publicar un article.

 • Denunciar els lobbies a favor dels pisos turístics, ex: apartur

 • Publicar les adreces dels pisos turístics

 • Fer un cartell i octavetes amb la info de la diagnosi, argumentació en contra els HUTS i el protocol de denúncia. El cartell es pot intentar que la gent el pengi al portal.

LLOGUERS

 1. Objectius

 • Generar espais de debat i intercanvi d’experiències entre llogaters

 • Determinar problemàtiques comunes i elaborar un decàleg de demandes en relació als lloguers

 • Crear un sindicat de llogaters

 1. Desenvolupament

Els objectius plantejats s’aniran assolint de forma progressiva. Així en primer lloc caldrà treballar per generar un espai de debat i intercanvi d’experiències que pugui, a partir de la pràctica i el diàleg entre experiències individuals determinar problemàtiques comunes i possibles solucions. En aquest punt, i no abans, es podrà començar a treballar en l’elaboració d’un decàleg de demandes i, més endavant, reivindicar-les i construir alternatives a través del sindicat de llogaters. És un procés llarg que es desenvoluparà completament durant aquest curs.

Caldrà iniciar els següents espais i tasques.

 • Agitació i propaganda: Dirigida a difondre l’existència d’un espai d’assessorament legal i d’assessorament col·lectiu en qüestions relacionades amb el lloguer i difondre-les.

 • Assessoraments col·lectius i intervanvis d’experiències: Espai a generar de manera mensual o bimensual que servirà com a punt de trobada de llogaters i llogateres en els que intercanviar problemàtiques individuals i treballar-les col·lectivament.

SUPORT MUTU – URGÈNCIA HABITACIONAL

 1. Objectius:

 • Generar dinàmiques de suport mutu en matèria d’habitatge per fer front a les principals problemàtiques (desnonaments, desallotjaments, talls de subministraments, etc.)

 • Disposar d’una xarxa d’habitatges de gestió popular cinvulats a la lluita política per l’habitatge

 • Disposar d’acolliment temporal disponible per casos d’urgència

 1. Desenvolupament:

 • Crear una comissió «d’obra social» per desenvolupar aquesta qüestió.

MODEL D’HABITATGE

 1. Objectius:

 • Desenvolupar un model d’habitatge ideal adaptat a les característiques i necessitats de la població de Gràcia

 1. Desenvolupament:

 • Xerrades i debats que permetin l’intercanvi d’opinions i experiències. Participació de ponents de col·lectius diversos. Cal que aquests debats permetin la participació de veïnes de Gràcia.

ASSESSORAMENT LEGALS PERMANENTS:

Espai setmanal permanent on poder oferir de forma individual un assessorament legal. L’objectiu és realitzar un breu assessorament i derivar cap als assessoraments col·lectius que corresponguin, considerant que la solució a les problemàtiques individuals no és la llei sinó la col·lectivitat. (Òbviament caldrà utilitzar els instruments legals pertinents en cada cas, però sempre atenent al fet que l’estratègia legal ha d’estar supeditada a la política). /Possibilitat de desenvolupar-lo un cop a la setmana/

S’entén com un espai en el que es faran els assessoraments legals d’habitatge en general. És a dir, és un espai on rebre assessorament per qüestions de mòbbing, lloguers i altres qüestions relacionades amb l’habitatge.

Anuncis
%d bloggers like this: